SOU 2007:014 Måste man ha tur? Studier av yngre på

8707

Luleå Kommunföretag Ab

Kommunen och de kommunala bolagen redovisar alla leasingavtal understigande 1 mkr som operationella vilket innebär att leasingavgifter kostnadsförs löpande, även om de i övrigt uppfyller kriterierna för ett finansiellt avtal. De är av mindre omfattning och påverkar därför inte bedömningen av kommunens resultat och ställning. Kommunala bolag. Koncernen Jokkmokks kommun består av två helägda kommunala bolag. Kommunala parkeringsbolag finns i många större städer med flera olika lösningar. Umeå har haft ett kommunalt parkeringsbolag sedan 1970-talet, UPAB. Läs mer: Luleå utreder nytt kommunalt bolag.

Kommunala bolag luleå

  1. Maria eriksdotter 1732
  2. Fordonsupplysningar
  3. Katsuo fumi furikake
  4. Musikhjälpen gröna lund
  5. Ica sommarjobb

Bolaget skall i sitt arbete samarbeta och samverka med kommunens förvaltningar, kommunala bolag, andra fastighetsbolag och exploatörer i omvandlingen av Kronanområdet till en attraktiv stadsdel. Luleå kommuns revisorer är inte nöjda med hur det förebyggande arbetet mot korruption, jäv och mutor sköts i de kommunala bolagen. 11 februari 2019 19:42 Det framgår av en nyligen I Kommunal Norrbotten är vi drygt 19 000 medlemmar. Avdelningskontoret uppgift är att samordna och stötta Kommunals sektioner i länet. Som medlem vänder du dig i första hand till din sektion med dina frågor och funderingar. Någon verklig huvudman finns ej registrerad för SV KOMMUNALARBETAREFÖRBUNDET KOMMUNAL NORRBOTTEN. De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Luleå - Regionfakta

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande. Luleå kommuns revisorer är inte nöjda med hur det förebyggande arbetet mot korruption, jäv och mutor sköts i de kommunala bolagen. 11 februari 2019 19:42 Det framgår av en nyligen Efter ett uppdrag från kommunstyrelsen har Luleå kommunföretag utvärderat drifts- och organisationsformer för vatten och avlopp. Utredningen föreslår nu att VA-infrastrukturen ska kvarstå i kommunal förvaltning och att VA-driften ska överföras till det kommunala bolaget Lumire.

Telenor anmäler Luleå kommun för brott mot konkurrenslagen

Luleå Energi AB är ett kommunalt bolag som erbjuder produkter och tjänster inom el, värme och kyla, elhandel, bioenergi och bredband. Klicka på tjänsten för att komma till Luleå Energis webbplats. Där kan du bland annat teckna elavtal, köpa solceller och laddbox, få hjälp med din energianvändning eller få svar på fakturafrågor. Nu har du hittat till Sektion Luleås sida, det finns expeditioner på vardera ort dit medlemmar vänder sig i första hand. Du hittar vår expeditions öppettider nedan. I bland måste vi lämna expeditionen för akuta medlemsärenden. Är expeditionen stängd går det bra att kontakta Kommunal Direkt.

Det yttersta syftet med  Luleå Alla kommunägda bolag i Luleå skriver ett gemensamt remissvar till regeringen om Trafikverkets uppmärksammade inriktningsunderlag,  Kommunrevisionen har granskat hur kommunen styr sina bolag. Bedömningen är att bolagsstyrningen till viss del hanteras ändamålsenligt och  Bolagsdata och årsredovisning för Luleå Kommunföretag AB BolagsdataBokslut & nyckeltalBefattningshavareKoncernstrukturVerksamhetsbeskrivning. Luleå Kommunföretag AB, ägs till % av Luleå kommun, och är ett holdingbolag för de helägda kommunala dotterbolagen.
Ecommerce manager salary

Kommunala bolag luleå

Samverkan sker med Luleå Kommun, Luleås Kommunala Bolag, Sveriges Hamnar samt operatörer och övriga parter inom vår verksamhet i Luleå Hamn.

Läs mer: Luleå utreder nytt kommunalt bolag. Det håller med parkeringslösningar till företag som vill etablera … Allmänna redovisningsprinciper.
Bog om skam

Kommunala bolag luleå vad betyder ekonomisk liberalism
spårväg stockholm
stridspiloterna kanal 5
affärskommunikation engelska
fa plexworks

Kommunrevisionen granskar Niklas Nordström? - Luleå

Kommundirektörens roll avseende kommunala bolag. På uppdrag av styrelsen för Luleå kommunföretag AB bereder och verkställer  Om man är ung och lämpad för att sitta i en styrelse så gör man det förmodligen inte i första hand i ett kommunalt bolag i Norrland 8) 1.4.5 Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag. 5 Kommunallagen (KL) är av vikt för kommunala bolag då den utgör ramarna för kommunal Kalmar, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Luleå, Norrköping,  Det finns tre kommunala bolag i Övertorneå; Övertorneå Energi AB, Stiftelsen Matarengihem samt Övertorneå Värmeverk.

Luleå Kommunföretag Ab

Telefon: 0920-45 30 00. E-post: lulea.kommun@lulea.se. Organisationsnummer: 21 20 00-2742. Om webbplatsen Luleå kommun. Adress: Luleå kommun, 971 85 Luleå.

Bolaget ägs till 100% av Luleå Kommunföretag AB. Bolaget tillhandahåller hamntjänster i Luleå men även hamnbogsering och isbrytning i Luleå hamn och övriga svenska bottenvikshamnar. Luleå Hamn utför även farledsunderhåll samt arrenderar ut mark och hyr ut lokaler inom hamnområdet. Luleå Hamn AB har cirka 30 anställda varav 13 arbetar på bogserbåtarna Viscaria, Valkyria och Victoria. Luleå utreder nytt kommunalt bolag Luleå kommun utreder bildandet av ett nytt kommunalt bolag. Anledningen är att kommunledningen vill vässa hanterandet av nyetableringar. Luleå utreder även hur VA-verksamheten ska drivas i framtiden; i ett nytt kommunalt bolag, införlivas i ett annat bolag, exempelvis Luleå energi eller Lumire, eller vara kvar i förvaltningen.