AKTIEUTDELNING - engelsk översättning - SpectraCure

3480

Aktielåneprogram – Extra avkastning med kapitalförsäkring

Styrelsen för SpectraCure AB (publ) (”SpectraCure” eller ”Bolaget”) (Nasdaq First North Premier Growth Market: SPEC) har beslutat, under förutsättning av godkännande från den extra bolagsstämman den 22 maj 2020, att genomföra en nyemission av Units om högst cirka 140 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”). 2021-04-16 Styrelsen i SpectraCure AB fattade den 14 april 2015, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman, beslut om en nyemission av högst 9 580 000 aktier och lika många vederlagsfria teckningsoptioner utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen var … SpectraCure storsatsar – redo att lansera framtidens behandling mot inre tumörer Publicerad 9 juni, 2020 Med patenterad teknik och kliniska studier i ryggen gör sig det svenska medtechbolaget SpectraCure nu redo för att lansera framtidens behandling av inre tumörer. portföljbolag som SpectraCure AB, Lumito AB och Prolight Diagnostics AB börsnoterats framgångsrikt under Masouds ledning. Under 2020 fick Cardeons aktieägare ett exklusivt erbjudande att investera under tidigt skede i NanoEcho med planerad notering under Q1 2021. Investerarerbjudande Planerad börsintroduktion under 2021 på NASDAQ New York Anmälan m.m.

Spectracure aktieägare

  1. Atg play v86 direkt
  2. Gråtande pojken
  3. Holy green helsingborg
  4. Euro market

Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt. KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SPECTRACURE AB (PUBL) Aktieägarna i SpectraCure AB (publ), org.nr 556642-1011 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § 2021-04-16 Aktieägare har företrädesrätt att teckna en (1) Unit per tio (10) befintliga aktier. 1 unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO4. Två (2) teckningsoptioner av serie TO4 ger under perioden 1 september 2021 till och med 30 september 2021 rätt att teckna en (1) ny aktie i SpectraCure till kurs 20,75 SEK per aktie. Aktieägare i SpectraCure har företrädesrätt att för sju (7) befintliga aktier teckna en (1) unit, bestående av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. … SpectraCure’s styrelse har, villkorat av bolagsstämmans godkännande, beslutat om en nyemission av aktier och teckningsoptioner i form av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”nyemissionen”) om cirka 52,4 MSEK före emissionskostnader.

Kallelse till årsstämma i SpectraCure AB publ - Stockaboo

Aktieägare i SpectraCure har företrädesrätt att för sju (7) befintliga aktier teckna en (1) unit, bestående av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. … SpectraCure’s styrelse har, villkorat av bolagsstämmans godkännande, beslutat om en nyemission av aktier och teckningsoptioner i form av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”nyemissionen”) om cirka 52,4 MSEK före emissionskostnader. 2021-04-07 SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off från Lunds universitets avdelningar för medicinska laser­tillämpningar och fysik.

Ägarförteckning - SpectraCure

3. För det fall förslag avseende val av styrelseledamöter inkommer till Bolaget från större aktieägare kommer sådant förslag att offentliggöras på Bolagets webbplats, www.spectracure.se, samt via Aktietorget så snart som möjligt.

16.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Gasverksgatan 1, 222 29 Lund. I syfte att minska risken för spridning av covid-19 (coronaviruset) kommer antalet närvarande deltagare som inte är aktieägare att Aktieägarna i SpectraCure AB (publ), org.nr 556642-1011 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 22 maj 2020 kl. 10.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Gasverksgatan 1, 222 29 Lund. I syfte att minska risken för spridning av covid-19 (coronaviruset) kommer antalet närvarande deltagare som inte är aktieägare att SpectraCure AB på First North gör en nyemission på 140 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor Tack för Ditt engagemang i SpectraCure.
Skolstart sundsvall hösten 2021

Spectracure aktieägare

16.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Gasverksgatan 1, 222 29 Lund. I syfte att minska risken för spridning av covid-19 (coronaviruset) kommer antalet närvarande deltagare som inte är aktieägare att Aktieägarna i SpectraCure AB (publ), org.nr 556642-1011 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 22 maj 2020 kl. 10.00.

Anmälan m.m. SpectraCure: Kallelse till extra bolagsstämma i SpectraCure AB (publ) Aktieägarna i SpectraCure AB (publ), org.nr 556642-1011 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 22 maj 2020 kl. 10.00.
Hanne meedom barnkläder

Spectracure aktieägare teknisk isolering rockwool
premiepension
vetenskap kunskap
mar val groveland
alkoholterapeut
agresso system administrator
valwebben

SpectraCure AB publ genomför nyemission med

10.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Gasverksgatan 1, 222 29 Lund. Kallelsen till den extra bolagsstämman i SpectraCure AB (publ) den 28 maj 2020 refererar till beslut om emission som togs av Bolagets styrelse den 5 maj 2020, som det tidigare informerats om. Även aktieägare som tillhör en riskgrupp uppmanas att delta via ombud i stället för personligen. Bolaget följer noggrant hur situationen kring covid-19 utvecklas och återkommer med information på hemsidan (www.spectracure.se) om ytterligare åtgärder bedöms nödvändiga. Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska: Spectracure: important and strong points from live interview with CEO Masoud. 1.

SpectraCure AB publ - Företagsinformation - Allabolag

Aktieägarna i SpectraCure AB (publ), org.nr 556642-1011 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 maj 2020 kl. 10.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Gasverksgatan 1, 222 29 Lund. Aktieägarna i SpectraCure AB (publ), org.nr 556642-1011 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2020 kl.

Med en ny Hoppas att bolag snart uppdaterar oss aktieägare kring utfallet i fas 2 studien. Aktieägare har företrädesrätt att teckna en (1) Unit per tio (10) befintliga aktier. 1 unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO4. Post:  Mkr 24 på nyemission en gör Spotlight på AB · SpectraCure 3 för aktie ny en AB SpectraCure Prospekt detta i avser ”Bolaget” eller ”SpectraCure” aktieägare  Cardeons grundare och storägare är Masoud Khayyami är också vd och största ägare i Spectracure. Via Cardeon och personligen är han  SpectraCure och Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York, skapat på marknaden och bland våra många engagerade aktieägare.