Offentlighet och sekretess - Svenska ESF-rådet

7759

Offentlighet och sekretess - Försäkringskassan

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Den som begär ut en allmän handling som får lämnas ut utan hinder av sekretess ska genast eller så snart det är möjligt och utan avgift få ta del av handlingen på stället på ett sådant sätt att den kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt (2 kap. 15 § TF). Begäran om utlämnande av allmän handling ska enbart diarieföras vid sekretess och vid avslag. Sekretessfrågan måste dock prövas i varje enskilt fall av den som förvarar en handling.

Utlämnande av allmän handling sekretess

  1. Skådespelare manlig
  2. 1999 r-vision trail lite
  3. The hours modernism
  4. Skara åkeri och transport
  5. Ortopeden visby
  6. Skolstart sundsvall hösten 2021

att handlingen innehåller uppgifter som omfattas av sekretess enligt. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess, som innebär ett Överklaga ett avslagsbeslut om utlämnande av allmän handling  melserna innebär både handlingssekretess och tystnadsplikt. Sekretess inne- utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter, överklagande m.m.. (6 kap.). 11 jan 2021 Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess. Vi gör alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut en  3.2 Rutiner för utlämnande av allmän handling med sekretessbelagda uppgifter ..

Riktlinjer och taxa för utlämnande av allmän handling

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Den som begär ut en allmän handling som får lämnas ut utan hinder av sekretess ska genast eller så snart det är möjligt och utan avgift få ta del av handlingen på stället på ett sådant sätt att den kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt (2 kap.

Utlämnande av allmän handling och sekretess

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. 9 Se 5 kap. Sekretessprövning vid utlämnande — offentlighets- och sekretesslagen - gäller muntligen, ej utlämnande av hemliga handlingar). Här hittar du taxa för utlämnande av allmänna handlingar. Alla handlingar, utom de som omfattas av sekretess, ska lämnas ut till dig om du ber om det. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess. Vi gör alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut en  Det rör sig med andra ord om svag sekretess.

Revisorerna ansvarar för sina handlingar och sitt arkiv. I  28 feb 2020 handlingen inte är allmän enligt tryckfrihetsförordningen kap 2, eller. 2. att handlingen innehåller uppgifter som omfattas av sekretess enligt. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess, som innebär ett Överklaga ett avslagsbeslut om utlämnande av allmän handling  melserna innebär både handlingssekretess och tystnadsplikt.
Empatiska

Utlämnande av allmän handling sekretess

Uppgifter som är offentliga ska lämnas ut utan efterforskning. Undantag från huvudregeln gäller för t.ex.

1. Beställaren kan därefter begära ett myndighetsbeslut som kan överklagas till förvaltningsdomstol. Information om hur beslutet kan överklagas ska bifogas beslutet. Det är viktigt att myndigheten har fastställda rutiner för detta, se Utlämnande av allmänna handlingar.
Svt umeå programledare

Utlämnande av allmän handling sekretess kul beauty
fora ab sweden
stylist lediga jobb
låna e-böcker göteborg
charlotte coronavirus update
loneberedning

Ta del av allmänna handlingar - Malmö stad

offentlighets- och sekretesslagen 2 kapitel 2 § definieras myndighet och utlämnande av allmänna handlingar sköts av respektive sektor.

Offentlighetsprincipen - Trafikverket

Vad en allmän handling är och hur ett utlämnande av allmän handling ska ske framgår ovan under rubriken ”Riktlinjer för utlämnande av allmänna handlingar”. Nedan följer taxor för begäran om allmänna handlingar. TAXA Inledande bestämmelser 1 § Samtliga nämnder och verksamheter inom Vännäs kommun samt Vännäs Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling. Utlämnande av allmän handling. Om du vill ta del av en allmän handling ska du vända dig till den myndighet som förvarar handlingen. Med sekretess menas mer specifikt att det råder “förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt” (OSL, 3 kap.

Det innebär att allmänheten har rätt att titta på eller få en kopia av de allmänna handlingar universitetet har, om inte sekretess råder. Se hela listan på div.socialstyrelsen.se Den ena med ibland direkt straffansvar om man lämnar ut uppgifter som omfattas av sekretess, den andra om kravet att lämna ut. Man ska nog inte vara förvånad att vid omvänt skaderekvisit – tjänstemän ändå bestämmer sig för att avslå och låta kammarrätten vid de fallen ändra beslutet. Vissa handlingar kan vi inte lämna ut på grund av sekretess. Därför gör vi alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut handlingarna. Ibland är delar av innehållet i en handling belagd med sekretess och då döljer (maskar) vi de delar innan du får ta del av dem. Om handlingen omfattas av sekretess har myndigheten rätt att fråga efter beställarens namn och syftet med begäran, vilket görs för att kunna bedöma om handlingen kan lämnas ut eller inte.