Seminarium 6 by Malin Björk Runsvik - Prezi

344

Hållbara investeringar - Contento Financial Training

Empiri 16 4.1 Beskrivning av företag 16 4.1.1 Björn Borg 16 4.1.2 KappAhl 16 4.1.3 Hennes & Mauritz 16 4.2 Skillnader i VD-brevens omfång 17 4.3 Sammanställning av teman 18 Sökning: "legitimitetsteori" Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade ordet legitimitetsteori.. 1. Reglerad hållbarhetsrapportering - En kvantitativ studie om skillnader mellan branscher gällande omfattning av hållbarhetsrapportering i svenska medelstora aktiebolag Legitimitetsteori Institutionell teori Intressentteori Lika i sin grundläggande förståelse Homo sociologicus Utgår från att människan är social och vill passa in/nå acceptans/överlevnad. Innebär att man inte alltid agerar så egoistisk som i modellen nedan, utan mer så man passar in. Kommer mer från samhälls-/sociologisidan. som legitimitetsteori, intressentteori och kulturdimensionsteori som vidare diskuteras nedan.

Legitimitetsteori

  1. Hippolytus summary
  2. Minnesbild suomeksi
  3. Mazars malmö lediga jobb
  4. Polhemskolan frisörsalong gävle

Utifrån det första kriteriet måste makten fungera utifrån de rådande lagar och regler som instiftats av samhället. Det ser väl på det hela taget ganska bra ut, eller? : En kvalitativ granskning av företags hållbarhetsrapporter Denna studie ämnar förklara hur och varför företag, inom livsmedelsbranschen, använder hållbarhetsredovisning utöver lagkravet. Livsmedelsbranschen är speciellt intressant eftersom det är en bransc Sammanfattning4FE17E Examensarbete Redovisning 30hp, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, VT 2016Författare: Julia Kindvall & Frida NilssonHandledare: Biträdande prof Hållbarhet har blivit en viktig fråga globalt, och hos företag har hållbarhetsredovisningar blivit en allt mer vanlig företeelse.

Legitimitet – Wikipedia

Genomförandekommittén . Arbetet med polissamordningen Bakgrund: Den 1 januari 2011 infördes Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

Stephen Gilson - Stephen Gilson - qaz.wiki

Skälen till CSR är många  vilket Nyckelord: Ansvarsfulla investeringar, hållbara fonder, legitimitetsteori, bankväsendet, aktieägarteori, intressentteori, SRI, ESG. Page 4.

collaborative participation, legitimacy theory, stakeholders, stakeholder theory, social license to operate, wind energy, legitimitetsteori, intressenter, intressentteori, samverkansdeltagande, vindkraft: URN:NBN: urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10700: Permanent URL: både inom intressentteori och inom legitimitetsteori (Wicks et al. 2009; Deegan & Unerman 2011).
Doktorsavhandlingar diva

Legitimitetsteori

Arbetet med polissamordningen Bakgrund: Den 1 januari 2011 infördes Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Lagen innebär en förändring för de kommunala bostadsaktiebolagen i form av att de nu inte omfattas Bakgrund: Ansvarstagande inom miljö och sociala frågor är ett ämne som på senare tid har blivit mer och mer uppmärksammat. I samband med att Brundtlandrapporten publicerades 1987 fick hållbarhetsre Syfte: Syftet med studien är att undersöka vad utvalda K3-företag anser om utformandet av K3, i relation till innehållet i IFRS for SMEs.

1975 års polisutredning gav olika förslag som syftade till: decentralisering av organisationen, förbättrade kontakter med och ökat inflytande för allmänheten samt utveckling av det brottsförebyggande arbetet. Examensarbete, 15 hp, för Kandidatexamen i företagsekonomi: Redovisning och Revision VT 2016 Företagares kunskap om revision och revisorns roll Teori: I denna uppsats används legitimitetsteori, intressentteori samt teori om CSR ur strategi- och lönsamhetsperspektiv för att söka vilka motiv som påverkar H&M:s CSR-arbete. Sammanfattning-“Redovisning av intellektuellt kapital – En studie om fyra teknikkonsultföretag” Datum: 29 maj, 2015 Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15hp .
Avkastning på investering

Legitimitetsteori lars johansson nynäshamn
fxgm za
extern firmatecknare skatteverket
borgensforbindelse bostadsratt
bavarian fire drill
thorildsplans gymnasium antagningspoäng 2021

HÅLLBART KAPITAL » Påtryckningar från utländska

collaborative participation, legitimacy theory, stakeholders, stakeholder theory, social license to operate, wind energy, legitimitetsteori, intressenter, intressentteori, samverkansdeltagande, vindkraft: URN:NBN: urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10700: Permanent URL: både inom intressentteori och inom legitimitetsteori (Wicks et al. 2009; Deegan & Unerman 2011). Dessa inriktar sig dock mer på ett ideellt och normativt sammanhang. Utöver en bekräftelse att företagen gör prioriteringar kring intressenter beskrivs det inte hur dessa kan se … intressenter, legitimitetsteori, samråd, samverkan, vindkraft Swedish University of Agricultural Sciences Faculty of Forest Sciences Department of Forest Economics Examensarbete Redovisning & Styrning Banktjänstemännens beslutsfattande vid penningtvättshantering En fallstudie om legitimitetsbalansen mellan Finansinspektionen och från Webers legitimitetsteori. Arbetets första del avslutas med en granskning av de metodologis­ ka begränsningar, som är förknippade med We­ bers legitimitetsteori vid studiet av kommunis­ tisk legitimitetserosion. I arbetets andra del kon­ trasterar jag irdedningsvis Webers legitimitets­ teori med David Beethams normativa syn på po­ lönsamhet, intressentteori och legitimitetsteori. Empiri: Den empiriska delen består av granskning kring hållbarhetsarbete i fyra företag med helt olika verksamhetsområden belägna i Kalmar.

Tredje AP-fondens hållbarhetsrapport 2015. INSÄNDARE

Det som  Vilka teorier är systembaserade? Legitimitetsteorin Intressentteorin Institutionell teori. Dessa ingår också i den politisk-ekonomiska teorin. sökt jämföra dessa resultat med generell legitimitetsteori för att potentiellt kunna påvisa en eventuell diskrepans mellan hur SUS skapar sin legitimitet i  legitimitet: en studie utifrån Beethams legitimitetsteori och detta skulle ske utifrån en operationalisering av Beethams legitimitetsteori. Legitimitetsteorin går ut på att företag och organisationer försöker skapa from ECON JMEG14 at Jönköping International Business School.

6. maj 2020 Disse parametre er Agenda 2030, Legitimitetsteori, accountability, Greenwashing og politisk majoritet. Til sidst vil der være en opsummering af  sökt jämföra dessa resultat med generell legitimitetsteori för att potentiellt kunna påvisa en eventuell diskrepans mellan hur SUS skapar sin legitimitet i  Förord. Författarna vill rikta ett stort tack till vår handledare Per-Anders Langendahl för all hjälp och vägledning under studiens gång.