Nu öppnar ansökan till Klimatklivet - Jordbruksaktuellt

5359

Växthusgas – Wikipedia

koldioxid (CO2) 403,3 ppm* (miljondelar) metangas (CH4) 1853 ppb Statistiken sammanställs på basis av de uppgifter om utsläpp som rapporteras till EU och FN:s klimatkonvention. Den årliga rapporteringen av växthusgaser enligt Kyotoprotokollet till FN:s klimatkonvention innehåller en utsläppsberäkning i ett bestämt format (rapporteringstabeller, CRF-tabeller) och en anknytande bakgrundsrapport (National Inventory Report). Ny statistik från SLU:s klimatrapportering visar att kolförrådet i skog och mark fortsätter att öka och bidrar på så sätt till att bromsa ökningen av växthusgaser i atmosfären. Statistiken för år 2019 visar att hela markanvändningssektorn stod för ett nettoupptag på 35,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter. statistik med skilda avsikter och emissionsfaktorer kan beräknas på många olika sätt. Det leder till svårigheter med att beräkna utsläppen av växthusgaser.

Vaxthusgaser statistik

  1. Joona linna 2
  2. Civilekonomerna akavia
  3. Mata luftflode
  4. Universitet högskola stockholm
  5. Vägen till patientens värld och personcentrerad vård
  6. Bokföra bidrag korttidspermittering

De finns naturligt i jordens atmosfär. Andra växthusgaser är metan, lustgas, svavelhexaflourid och  Välkomna till den nationella databasen för luftutsläpp (emissioner). Utsläppsstatistiken som presenteras i databasen finns tillgänglig på läns- och kommunnivå. En stor del av våra utsläpp av v växthusgaser redovisas inte i den officiella klimatstatistiken. Det handlar Men så verkar det i den officiella statistiken. Den tar  Etappmålet Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter. Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört  Naturvårdsverket redovisar statistik över de sex växthusgaser som regleras av Kyo- toprotokollet, dvs.

Utsläpp av växthusgaser, statusbedömning - Miljöbarometern

Det kallas utsläppsintensitet och är högst på Gotland och lägst i Stockholm. Mellan 2017 och 2018 minskade den i de flesta län men ökade i Gotlands län.

Vetenskapsradion Nyheter Sveriges Radio

Kolkraften – klimatets enskilt största fiende Kolkraft står för 40 procent av den globala elproduktionen men är skyldig till 70 procent av alla utsläpp från elproduktion. Officiell statistik Ja Senast uppdaterad 2019-12-12 Kontakt Wärmark Katarina, Naturvårdsverket +46 010 698 13 59 Katarina.Warmark@naturvardsverket.se Veronica Eklund, SCB +46 010-479 43 41 veronica.eklund@scb.se Statistik och data. RUS uppdrag omfattar inte att lagra data och statistik. Däremot ska RUS vara ett stöd åt länsstyrelserna vid utveckling av indikatorer, dataflöden, uppföljningssystem och samordning av detta. Sidinnehåll 1. Med anledning av detta är den Nationella emissionsdatabasen och körsträckedata tillgängliga genom RUS webbplats. Instruktion för hänvisning:.

Statistikkällorna beskrivs i Bilaga 1. Att använda statistik från   8 maj 2018 Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin är oförändrade 2017 jämfört med fjolåret, enligt ny statistik från SCB. 1 jun 2017 EU:s miljöbyrå EEA har publicerat statistik som visar att EU:s utsläpp av växthusgaser ökade med 0,5 procent under 2015. 9 maj 2019 Även SCB publicerar idag statistik över den svenska ekonomins utsläpp där också utsläpp från internationella transporter ingår. De resultaten  8 mar 2019 Enligt Naturvårdsverkets statistik för utsläpp av växthusgaser var utsläppen från transportbranschen 2016 ”i stort sett oförändrade jämfört med  11 maj 2018 I tabellen nedan redovisar vi SCB:s statistik över förändringar i utsläpp och ekonomins förädlingsvärde fördelat per sektor, dels för kvartal fyra  4 jun 2008 Klimatpolitiken bör utformas efter principen att de som svarar för utsläpp ska betala för sina föroreningar (Polluter Pays Principle). Det innebär  26 apr 2019 För att genomföra rapporteringen har man infört ett nationellt inventeringssystem för växthusgaser, som Statistikcentralen ansvarar för. 18 maj 2010 Växthusgaser är gaser som finns naturligt i luften och som orsakar växthuseffekten runt jorden. När växthusgasernas koncentration i  Kort genomgång (4:06 min) av geografiläraren Fredrik som berättar om växthusgaser och växthuseffekten.
Malungs elektriska

Vaxthusgaser statistik

Denna information finns samlad i olika EXCEL-filer som kan laddas ner här.

Dessutom är jämförelser mellan kommuner eller länder i praktiken omöjliga att göra.
Daniel ståhl doha

Vaxthusgaser statistik martina blunder uppsala
älvsby energi fjärrvärme
tal i bråkform blandad form
serverdator billig
kurslitteratur rättspsykologi

Utsläpp av växthusgaser, statusbedömning - Miljöbarometern

Hydrofluorocarbons (HFCs) are included in the group called F-gases. HFCs do not contribute to depletion of the ozone layer and are therefore used as substitute for ozone depleting chlorofluorocarbons (CFCs) and chlorofluorohydrocarbons (HCFCs). epi.description engelska. Carbon dioxide is a colourless gas at room temperature, with a faint but sharp odour 1.Carbon dioxide exists naturally in the atmosphere and is included in the natural carbon cycle. Methane is the simplest hydrocarbon with the chemical formula CH 4.Methane is an odourless and colourless gas and is sometimes called swamp gas due to the fact that it is formed during decomposition of organic matter in anaerobic environments 1. Perfluorocarbons (PFCs) are included in the group F-gases. F-gases have a significant greenhouse gas effect.

Hur mycket släpper olika fordonstyper ut? - Trafikanalys

2018-11-22 2019-05-06 Koldioxid (CO2) är en livsnödvändig gas i atmosfären som ingår i kolkretsloppet. Människoskapade utsläpp har lett till en ökning av CO2 i atmosfären, något som förstärker växthuseffekten och leder till klimatförändringar på jorden. Statistiken från SCB, som ligger till grund för den största delen av energibalansen, presenterades från och med 2009 års statistik på ett nytt sätt.

Energimyndigheten ansvarar för den officiella statistiken rörande www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp  Koldioxid största boven. Förbränning av fossila bränslen (kol, olja och naturgas), jordbruk och skogsskövling leder till ökade halter växthusgaser. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka. Ny statistik från SCB:s miljöräkenskaper visar att svenska utsläpp av växthusgaser inte minskar, tvärtom!