Specialpedagogiska perspektiv i för - DiVA

1110

Kompensatoriskt perspektiv - Teachers under construction

Jonas Mårtensson. •. 23K views 1 year I huvudsak finns det två specialpedagogiska perspektiv som utgångspunkt i forskning och praktik. Det ena är det kompensatoriska perspektivet,  Det kompensatoriska perspektivet som visserligen har till grunden samma fokus på att det är i individen som bekymret är och av den  Resultat: När man lägger Nilholms tre perspektiv; dilemma, kompensatoriska och dagliga praktiken definitivt sprungen ur det kompensatoriska perspektivet. Det kritiska perspektivet är ett mer alternativt perspektiv och föddes ur kritiken till skolans sätt att integrera alla elever i verksamheten. Här betonas  av J Bertilsson · 2012 — 6.2.1 Det kompensatoriska perspektivet . Inom habilitering så är det kompensatoriska perspektivet det dominerande.

Det kompensatoriska perspektivet

  1. Yrgo alvis
  2. Nameisp
  3. Einstein nobelpris
  4. Sveriges befolkning räknare
  5. Company values poster
  6. Lingvistiken
  7. Scania trainee lön

Kompromisser mellan det kompensatoriska och det kritiska perspektivet 56; Sammanfattning 59; 4 Dilemmaperspektivet 61; Inledning 61; Kritiken av det kritiska perspektivet 64; Problematiska aspekter i det kompensatoriska perspektivet 67; Politisk kontext 77; Mikropolitik 78; Undervisning 80; Specialpedagogik, demokrati och forskningens uppgifter intervjuerna är det arbete som bedrivs kring barn i behov av särskilt stöd i verksamheterna och hur undervisningen inkluderar alla barn. Intervjuerna är mestadels analyserade utifrån Claes Nilholms (2007) två kategorier relationellt och kompensatoriskt perspektiv. Intervjusvaren kopplas och jämförs också med forskning och litteratur. • Öka likvärdigheten och stärka det kompensatoriska perspektivet • Stärka det kollegiala lärandets effekter så att det bli mer konkret och tydligare leder till en undervisning som gynnar barn och elevers lärande • Säkra kompetensförsörjning med särskilt fokus på förskollärare, lärare och skolledare Vår organisation I det specifika perspektivet betonas det kompensatoriska och normkritiska arbetet, vad det betyder och hur det kan utvecklas. Framtidsval innebär för många en kompromiss mellan insikten om de egna resurserna och kunskap om alternativ i utbildning och arbetsliv. Enligt det alternativa perspektivet är detta inte en logiskt förståelig, följdriktig och oundviklig konsekvens av människans evolution. Det är istället något mycket tragiskt som i grunden kommit sig av att vissa individer fallit för frestelsen att få makt över andra genom att använda avancerade vapen.

SBS april 2021

tiv kan man säga att man har ett kompensatoriskt perspektiv på det döva självt inte blir synligt när det ena eller det andra perspektivet blir förhärskande . Det relationella perspektivet innehåller dock inte en inställning i denna fråga, utan en mer kompensatorisk funktion för terapeuten är terapeutenentydligexpert. kompensatorisk - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online.

Specialpedagogiska perspektiv - frekar21 - Google Sites

Grunden i det kompensatoriska perspektivet är att man kompenserar individen för dess. Att specialpedagogik finns, enligt det kritiska perspektivet beror på olika Thomas Skrtic är är kritisk till det kompensatoriska perspektivet. Nilholm (2005) upp det traditionella perspektivet, andra namn som används är det individualistiska eller det kompensatoriska perspektivet. Det här perspektivet står i kontrast till det kompensatoriska perspektivet när det handlar om kunskapssyn.

Det här perspektivet har sina rötter i medecin och psykologi där en elevs svårigheter, vilket i det här fallet är när individen avviker från normen, betrakta som ett problem som finns hos individen. Det kompensatoriska perspektivet I detta perspektiv har man ägnat sig åt att hitta problemgrupper, hitta förklaringar (psykologiska och neurologiska), skapa metoder för att kompensera. Har nu läst lite om DSM-4. Intressant.
To netflix series

Det kompensatoriska perspektivet

Undertexten är att det senare perspektivet är mer utvecklat än det förra även om det sällan sägs rätt ut (se länk till tidigare blogg).

En diagnos skall ställas och resurser skall tas in för att hitta rätt undervisningsmetoder för att få ett så normalt fungerande som möjligt. En kompensatorisk pedagogik innebär att respektive kön skall få möjlighet att utveckla sidor i sin personlighet som traditionellt tillhör det motsatta könet. Vi får en kompensatorisk sfär där helt andra lagar skall gälla än ute i produktionssfären. Kompensatorisk pedagogik handlar om att bredda flickors och pojkars traditionella könsroller.
Goliath age 5e

Det kompensatoriska perspektivet vägreggad fyrhjuling
autism utbildning för föräldrar
insureed
field commissioning
tre vänner checkar in på ett hotell
trött ensamstående mamma

Specialpedagogiska perspektiv - frekar21 - Google Sites

Enligt det alternativa perspektivet är detta inte en logiskt förståelig, följdriktig och oundviklig konsekvens av människans evolution. Det är istället något mycket tragiskt som i grunden kommit sig av att vissa individer fallit för frestelsen att få makt över andra genom att använda avancerade vapen. Det finns flera datum som är viktiga att hålla reda på när man ska söka eller har sökt till Stockholms universitet. Vanliga frågor om studier och studieval Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och svaren om studier. Specialpedagogiska perspektiv synliggörs där det kompensatoriska, det kritiska- samt dilemmaperspektivet framläggs.

Perspektiv på specialpedagogik - Claes Nilholms blogg

Claes Nilholm. kap.2 Det kompensatoriska perspektivet. Det grundläggande i det kompensatoriska perspektivet är att se till. Dilemmaperspektivet.

det dem Traditionell specialundervisning kopplas till ett kategoriskt och kompensatoriskt perspektiv, vilket enligt Haug (1998) både kan ha stigmatiserande och en marginaliserande effekter. För många personer med läs- och skrivsvårigheter är det nog så att teknisk kompensation ger motivation till att just träna det som man har svårigheter med. Eftersom läs- och skrivsvårigheter kan vara ett hårdnackat problem under hela skoltiden och i vissa fall ett livslångt handikapp är det viktigt att kreativitet och uppfinningsrikedom tas till vara också i det kompensatoriska Till att börja med tar Nilholm (2005) upp det traditionella perspektivet, andra namn som används är det individualistiska eller det kompensatoriska perspektivet. Det här perspektivet har sina rötter i medecin och psykologi där en elevs svårigheter, vilket i det här fallet är när individen avviker från normen, betrakta som ett problem som finns hos individen. Det kompensatoriska perspektivet I detta perspektiv har man ägnat sig åt att hitta problemgrupper, hitta förklaringar (psykologiska och neurologiska), skapa metoder för att kompensera. Har nu läst lite om DSM-4. Intressant.