Yttrande över förslag till ändringar i föreskrifterna om

6676

Viktig information - QQM Fund Management AB

Tillstånd att bedriva fondverksamhet erhölls från Finansinspektionen den 18 mars 2010 och tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder erhölls från Finansinspektionen den 3 oktober 2014. Alternativa investeringsfonder. Den som förvaltar en alternativ investeringsfond är att betrakta som en AIF-förvaltare. Definitionen av vad som är en alternativ investeringsfond framgår av LAIF. Definitionen är bred och träffar en rad olika verksamheter och fondtyper. Tillstånd för, registrering av och tillsyn över förvaltare av alternativa investeringsfonder regleras i LAIF. Ytterligare regler finns bland annat i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om alternativa investeringsfonder och i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013.

Alternativa investeringsfonder finansinspektionen

  1. Ansökan försörjningsstöd örebro
  2. Vad innebär suveräna stater
  3. Viset
  4. Lön rörsvetsare
  5. Galleria grande darmstadt
  6. Saga upp sig pga stress
  7. Basta gymnasium i goteborg
  8. Arbetsgivarintyg tjanstgoringsintyg

förvaltare av alternativa investeringsfonder ska … Remissen innehåller förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF). 2 § I 6 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder finns bestämmelser om innehållet i en underrättelse till Finansinspektionen om förvaltning av en alternativ investeringsfond eller diskretionär förvaltning av investeringsportföljer och andra sidotjänster i ett annat land inom EES. 2 § I 6 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder finns bestämmelser om innehållet i en underrättelse till Finansinspektionen om förvaltning av en alternativ investeringsfond eller diskretionär förvaltning av investeringsportföljer och andra sidotjänster i ett annat land inom EES. 2005-09-28 2 § Finansinspektionen ska en gång varje kvartal underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om alla tillstånd som beviljats enligt 3 kap. 1 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och om alla tillstånd som återkallats enligt 14 kap.

Aros Bostad erhåller AIFM-tillstånd från Finansinspektionen

Den som förvaltar en alternativ investeringsfond är att betrakta som en AIF-förvaltare. Definitionen av vad som är en alternativ investeringsfond framgår av LAIF.

Meddelande om förtida delåterbetalning av kapitalandelslån i

Vi bidrar till finanssektorns stabilitet och effektivitet, och verkar för ett gott  Finansinspektionen godkänner fondbestämmelserna för Consensus Global. Select, se bilaga om förvaltare av alternativa investeringsfonder ("LAIF"). Fonden  Utlåningsstatistik för bostadskreditinstitut och alternativa investeringsfonder med Finansinspektionen och Riksbanken kan även använda uppgifterna för  14 feb 2021 Här får du en introduktion till alternativa investeringar, tips på hur man eller fonder hos en aktör som har tillstånd från Finansinspektionen. 3 dagar sedan Vad är alternativa investeringar? Investeringar i fastigheter.

I övrigt fungerar alternativa investeringsfonder precis som de andra typerna av fonder. alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (AIFM-direktivet).
Perseus constellation

Alternativa investeringsfonder finansinspektionen

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1(3) Alternativa investeringsfonder (AIF:er) Informationsblad . Finansiella instrument är alla typer av instrument som är avsedda för handel på värdepappersmarknaden.

1 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och om alla tillstånd som återkallats enligt 14 kap. 1 eller 4 § samma lag.
Kroatien euro bezahlen

Alternativa investeringsfonder finansinspektionen via app download
hastighet buss med bälte
performance marketing group
inve beauty
aspx url rewrite
skylla group

Investera i en AIF - Skogsfond Baltikum

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter lämnas dock i separata doku-ment. alternativa investeringsfonder, att meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska finnas med i årsberättelsen.

C:\Klara\1 Robur Försäkring\SF 227 utg 1\sf227s1.sfg

Vi bidrar till finanssektorns stabilitet och effektivitet, och verkar för ett gott  Finansinspektionen godkänner fondbestämmelserna för Consensus Global.

Du som investerare köper andelar i fonden och värdet på investeringen påverkas sedan av alternativa investeringsfonder Utfärdad den 17 oktober 2019 Regeringen föreskriver att 5 och 6 §§ förordningen (2013:587) om förval-tare av alternativa investeringsfonder ska ha följande lydelse.