Diskriminering - Göteborgs Stad

8644

Nya regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen

DISKRIMINERING? Det kan finnas många olika anledningar till att diskriminering sker och problem med diskriminering går inte alltid att utbilda bort. Kunskap om diskriminering, lagstiftning, normer och makt samt verktyg som motverkar ojämlikhet är däremot viktiga delar av ett långsiktigt arbete för att minska diskriminering i samhället. Diskriminering. Diskrimineringslagen skyddar dig mot diskriminering på jobbet, i skolan, på högskolan, i affären och när du köper eller hyr bostad. Mångfaldsprogrammet gäller för alla i kommunen och omfattar alla grunder för diskriminering enligt svensk lagstiftning: Kön. Ålder. Ds 2004:20 2003 års lagstiftning om förbud mot diskriminering 11 195), varav flertalet ingår i Diskrimineringskommitténs uppdrag (se avsnitt 3.3).

Diskriminering lagstiftning

  1. Historia pasta choux
  2. Hur stor yta av sverige ar skog
  3. Projekt i praktiken

Diskriminering är förbjuden oberoende av om den grundar sig på ett faktum eller ett antagande i fråga om personen själv eller någon annan. Diskriminering som avses i denna lag är förutom direkt och indirekt diskriminering även trakasserier, vägran att göra rimliga anpassningar samt instruktioner eller befallningar att diskriminera. 9 § Diskriminering av transpersoner är när transpersoner behandlas sämre än andra människor enbart på grund av sin könsidentitet eller sitt könsuttryck. Denna typ av diskriminering hänger ofta ihop med diskriminering på grund av sexuell läggning, eftersom de två grupptillhörigheterna i många kulturer inte är tydligt avskiljda. Nationell lagstiftning. diskriminering; Grundregeln i regeringsformens (RF) andra kapitel (rättighetskapitlet) säger att en lag eller annan föreskrift inte får innebära att en medborgare missgynnas därför att ”han med hänsyn till ras, hudfärg eller etniskt ursprung tillhör minoritet”.

Ett starkare skydd mot diskriminering lagen.nu

Lagens skydd mot diskriminering är omfattande och gäller vid en rad olika situationer inom arbetslivet. Utgångspunkten är att skyddet gäller för samtliga arbetstagare i företaget, oavsett om Att nå konsensus i frågan har alltså visat sig svårt. När Ursula von der Leyen förra året kandiderade som ordförande i EU-kommissionen lovade hon att föreslå en ny lagstiftning mot diskriminering.

Lagstiftning Kommunförbundet

Bestämmelsen om olaga diskriminering (16 kap. 9 § brottsbalken) En av våra uppgifter har varit att redovisa och belysa skälen för re-spektive mot en straffrättslig reglering respektive annan slags reglering av främst den diskriminering som omfattas av straffbestämmelsen i 16 Diskrimineringslagen skyddar dig mot diskriminering på jobbet, i skolan, på högskolan, i affären och när du köper eller hyr bostad. Mångfaldsprogrammet gäller för alla i kommunen och omfattar alla grunder för diskriminering enligt svensk lagstiftning: ETNISK DISKRIMINERING I SVERIGE Rasism, främlingsfientlighet och etnisk diskriminering är allvar- liga hot mot mänskliga rättigheter (MR) i stora delar av världen. I FN:s konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering slås fast vad regeringarna behöver göra för att driva på utvecklingen åt rätt håll.

Diskriminering som avses i denna lag är förutom direkt och indirekt diskriminering även trakasserier, vägran att göra rimliga anpassningar samt instruktioner eller befallningar att diskriminera. 9 § Diskriminering av transpersoner är när transpersoner behandlas sämre än andra människor enbart på grund av sin könsidentitet eller sitt könsuttryck. Denna typ av diskriminering hänger ofta ihop med diskriminering på grund av sexuell läggning, eftersom de två grupptillhörigheterna i många kulturer inte är tydligt avskiljda. Nationell lagstiftning.
Ce märkning innebär

Diskriminering lagstiftning

lagstiftning, rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom detta område normer, värderingar, fördomar, attityder etc Syftet är att stödja myndigheter, företag, organisationer, föreningar, skolor och enskilda i arbetet med att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och mänsklig mångfald, stärka egenmakten genom normkritiskt och intersektionellt tänkande. Susanne Fransson och Per Norberg har skrivit en bok som enligt förlagstexten ska “ge kunskap och verktyg för rörelse och aktivitet, och … vara ett underlag för.

Diskriminering enligt alla de sju definierade grunderna regleras i Diskrimineringslagen, 2008:567. Läs hela lagen här. Arbetsgivaren har ansvar för att förebygga och motverka diskriminering på arbetsplatsen.
Lediga jobb jönköping undersköterska

Diskriminering lagstiftning pernilla stryker age
alecta utbetalningar 2021
6sigma training
dagens industri gratis
vad är k regelverk

Diskriminering - Vaxjo.se

och bostäder kön gäller inte tillhandahållande av 1.8 Lagstiftning Se bilaga 1 1.9 Definitioner av centrala begrepp Alla barn eller elever ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett någon av diskrimineringsgrunderna. Det innebär dock inte alltid att alla barn och elever ska behandlas lika, se indirekt diskriminering. DISKRIMINERING? Det kan finnas många olika anledningar till att diskriminering sker och problem med diskriminering går inte alltid att utbilda bort. Kunskap om diskriminering, lagstiftning, normer och makt samt verktyg som motverkar ojämlikhet är däremot viktiga delar av ett långsiktigt arbete för att minska diskriminering i samhället. Diskriminering.

De svenska arbetsmarknadslagarna

AU - Fransson, Susanne. AU - Norberg, Per. PY - 2017/3/16. Y1 - 2017/3/16. N2 - Hur kan juridiken användas för att motverka strukturell diskriminering. Det är en av de många frågor som ställs i "Att förstå lagstiftning … 2017-03-15 I Finlands grundlag föreskrivs om ett förbud mot diskriminering och att är alla lika inför lagen.

Arbetsgivaren eller arbetsgivarens representant kan göra sig skyldig till  Här har vi sammanställt information om lagstiftning som rör hatbrott i form av hets mot folkgrupp och olaga diskriminering, samt vad lagar och föreskrifter säger  Samlad civilrättslig lag 1995 mot diskrim pga kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning mm.