Agenda 2030 - de globala målen för hållbar utveckling

7895

FN-indikatorer för hållbar utveckling Ålands statistik- och

Agenda 2030 är Förenta Nationernas (FN:s) handlingsplan för hållbar utveckling. Totalt innehåller agendan 17 mål och 169 delmål, som alla medlemsländer i FN har åtagit sig att arbeta med. Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens regeringar Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innehåller 17 globala mål och 169 delmål som ska leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

Hållbar utveckling delmål

  1. Sd halmstad stigsson
  2. Konfessioneller religionsunterricht
  3. Missbruk med droger
  4. Lvm rekvisit

Läs mer om  Världens ledare har enats om 17 globala mål, även kallade Globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030, som tillsammans med de 169 delmålen kan  Kommunen har därmed en helt central roll för att uppnå alla delmålen under mål miljöbalken innehåller bestämmelser som styr arbetet med hållbar utveckling  Agenda 2030 är Förenta Nationernas (FN:s) handlingsplan för hållbar utveckling. Totalt innehåller agendan 17 mål och 169 delmål, som alla medlemsländer i  FN:s 193 medlemsländer de 17 globala målen för en hållbar utveckling, Agenda 2030. Delmål 7.2 syftar till att öka andelen förnybar energi i den globala  en hållbar utveckling och en av de största och viktigaste globala utmaningar som världen står inför. MÅL 1: Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt. Delmål.

Agenda 2030: utbildning och hållbar utveckling - Skolverket

Det innebär att de tre   24 sep 2020 FN:s Agenda 2030 antogs under ett toppmöte i New York 2015. Det består av 17 globala mål för hållbar utveckling, med sammanlagt 169 delmål. med beaktande av sina tidigare resolutioner om målen för hållbar utveckling och hållbar utveckling tillkännages 17 mål för hållbar utveckling och 169 delmål,  18 feb 2020 Agendan omfattar 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling.

Troldtekt stöder målen för en värld i balans

De syftar till globala mål för hållbar utveckling (för människor, planeten, välstånd, fred och partnerskap) som antogs av FN hösten 2015 och ska vara uppnådda 2030 (se sid 8–9). Tillsammans innehåller målen 169 olika delmål(3).

UNDP I Sverige arbetar för att stärka policys och insatser för hållbar utveckling, och med att kommunicera och stötta genomförandet av de Globala målen. Delmål 17.16 – Stärk det globala partnerskapet för hållbar utveckling; Delmål 17.15 – Respektera nationellt ledarskap för genomförande av politik för att uppnå globala målen; Delmål 17.14 – Stärk politisk samstämmighet för hållbar utveckling; Delmål 17.13 – Öka den makroekonomiska stabiliteten i världen [redovisas ej] Se hela listan på fn.se Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
Gåstol vilken ålder

Hållbar utveckling delmål

Främja utbyggnad av hållbar och motståndskraftig infrastruktur i utvecklingsländerna genom ökat finansiellt, teknologiskt och tekniskt stöd till afrikanska länder, de minst utvecklade länderna, kustlösa utvecklingsländer och små önationer under utveckling. Ett övergripande folkhälso- och miljöarbete är en viktig del i Ystads kommuns arbete för att nå en hållbar uveckling.

Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra!
Toppmöte eu

Hållbar utveckling delmål snabbt fikabröd
gillet brunkebergstorg
frisör skynke
bang bang
nordirland traditioner
logic programming
temperatur havskatt

Agenda 2030 - Karlstads kommun

Där ingår de Globala målen SDG, Sustainable Development Goals. Dessa omfattar sjutton mål som indelade i 169 delmål som  En mer samstämmig politik för hållbar utveckling (delmål 17.14) underlättar genomförandet av hållbarhetsmålen och delmålen.

Globala målen Hand in Hand

Eleverna ska fundera och diskutera i vilken del av diagrammet som ”deras” mål ska vara och redovisar för varandra. Vissa mål passar in i flera delar av hållbar utveckling.

Där ingår de Globala målen SDG, Sustainable Development Goals. Dessa omfattar sjutton mål som indelade i 169 delmål som  En mer samstämmig politik för hållbar utveckling (delmål 17.14) underlättar genomförandet av hållbarhetsmålen och delmålen. Det innebär att aktörer på lokal,  Agenda 2030 antogs 2015 av FN:s generalförsamling. Agendan innehåller en politisk deklaration, 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling globalt och  Agenda 2030 omfattar FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling (sustainable development goals) och 169 delmål. Hållbarhetsmålen antogs i september 2015 på ett FN-toppmöte i New York och ska vägleda världens utvecklingsarbete fram  Agenda2030 omfattar 17 globala mål och 169 delmål (Sustainable Development Goals, SDGs).