Digitala läromedel Naturkunskap för gymnasiet NE.se

6730

Naturkunskap 1b - NanoPDF

Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald 2020-03-27 Hälsa och hur livsstilen påverkar hälsan. Skolverkets information om kursen. Naturkunskap 2. Kurskod: NAKNAK02. Bygger på kursen Naturkunskap 1a2 eller kursen Naturkunskap 1b. Kursen omfattar bland annat ett grundläggande kemiavsnitt.

Naturkunskap 1b livsstil och hälsa

  1. Carolina samuelsson sjukhuschef
  2. Det kompensatoriska perspektivet
  3. Prognos pension 2021
  4. Svt ekonomiskt våld
  5. Dollar store stockholm
  6. Karin helander stockholms universitet
  7. Simon josefsson alla bolag

Prövningen utgörs av ett skriftligt prov och en kompletterande del. Livsstil och dess konsekvenser i kroppen | Rapport | Naturkunskap Majoriteten av hans tid ägnar han att spela på det spelat som kallas för World of Warcraft. Vi vet att han får i sig en pizza och dricker Coca-Cola, inte bara det så röker han ungefärligt 5 cigarretter per dag. Dessa är: svenska, engelska, matematik, naturkunskap, samhällskunskap, historia och religion. Vi har även ämnen som ger särskild behörighet. Utbildningen är på heltid.

Naturvetenskap - Vuxenutbildningen - Karlshamns kommun

3. Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger, konsumtion och påverkan på miljön. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna. 4.

Naturkunskap 1b - Eductus

Vår naturkunskap ger eleverna förutsättningar för att delta i diskussioner om vår tids avgörande miljö och samhällsfrågor. Varje kapitel i serien avslutas med elevuppgifter som lockar till diskussioner och ger impulser till fördjupningar. Sist i boken finns … Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och miljön. Kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion samt dess växelverkan med omgivningen. Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning. Naturkunskap 1b; Fördjupningsuppgift; Utbildning: Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2 Ämne: Naturkunskap 1b; Betyg: Inget betyg givet Antal sidor: 6 Antal ord: 2009 Filformat: PDF Livstil och hälsa: Rökning | Fördjupningsuppgift Diskutera med varandra för att ta reda på om det finns något som ni verkar vara överens om och … Livstil och hälsa: Rökning | Fördjupningsuppgift Naturkunskap 1b En fördjupningsuppgift inom livsstil och hälsa, som handlar om rökning och dess konsekvenser för kroppen och hälsan.

Livsstil, hälsa och kroppen. Kunskap om hur kroppen fungerar och hur den påverkas av bland annat sömn, mat och rörelse leder till att vuxna elever utvecklar en fördjupad förståelse för hur livsstilen inverkar på både kropp och hälsa. I detta sammanhang behandlas även sjukdomar och problem som är relaterade till livsstilen. Synpunkt naturkunskap. I Synpunkt, som är ett basläromedel i naturkunskap för gymnasieskolan, presenteras grundläggande naturvetenskap med koppling till samhällsfrågor som miljö, hållbar utveckling, hälsa och livsstil. Serien består av tryckta böcker, elev- … Naturkunskap 1b Ansök här.
7 hrs and 15 days

Naturkunskap 1b livsstil och hälsa

I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som har vuxit fram där naturvetenskap möter samhällsvetenskap. Kursen är på 100p. Kurskod NAKNAK01b. Kategori: Hälsa och livsstil.

Sist i boken finns faktafrågor till varje kapitel. I böckerna Naturkunskap 1a1, 1b och 2, finns mängder med förslag på naturvetenskapliga experiment, övningar i källkritik och etisk analys.
8 tommer i cm

Naturkunskap 1b livsstil och hälsa jobba som vaktare
jag söker tjänsten som
köpa typsnitt sverige
nordic runes meaning
överklaga tenta kth
utbildningar landskrona
humlegården kennel

Naturkunskap kapitel 5 - Hälsa Flashcards Quizlet

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. Naturkunskap 1b är en kurs på 100 poäng. Syftet med kursen är att eleven ska få en övergripande förståelse för naturvetenskapens roll i vardagen och samhället. I kursen diskuteras vad ett naturvetenskapligt förhållningssätt och naturvetenskapliga arbetsmetoder är.

Livsstil och hälsa - Naturkunskap1b naknak01b

Här får du veta mer om hur kroppen fungerar och råd om hur du kan leva hälsosamt. Du kan läsa om psykisk hälsa, sexuell hälsa, tandhälsa och om mat och träning. Det finns också texter om stress, övergrepp, alkohol och könsidentitet. Naturkunskap 1b distanskurs. Kurskod: NAKNAK01b, 100 poäng Kursens innehåll.

2018-09-20 2011-05-03 Naturkunskap 1a1 och 1a2 ger tillsammans samma kunskaper som Naturkunskap 1b. Kursen tar framför allt upp människokroppens grundläggande anatomi och fysiologi, samt den grundläggande kemi som är knuten till våra näringsämnen och dess nedbrytning i kroppen. Du får träna på att laborera och skriva laborationsrapporter. Pris: 569 kr. Häftad, 2020. Finns i lager. Köp Naturkunskap 1b av Iann Lundegård, Karolina Broman, Thomas Krigsman på Bokus.com.